Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, os. Witosa 9, 83-140 Gniew. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach, ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojenne 6, 83-220 Stare Pole. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, 83-110 Gniszewo, ul. Parkowa 79, wersja papierowa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, os. Witosa 9, 83-140 Gniew. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie, ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno. Trener: Adam Plutowski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa. Trener: Adam Plutowski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Adama Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy „Nadzieja”, 82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 47 (Klasztor Ojców Franciszkanów). Trener: Adam Plutowski.
Stowarzyszenie Perspektywa, Mątowy Wielkie 22 (Centrum Aktywności Seniora). Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, 83-404 Nowa Karczma, ul. Gdańska 6. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji, ul. Kwidzyńska 36, 83-520 Gardeja. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie, ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno. Trener: Adam Plutowski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa. Trener: Adam Plutowski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Adama Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, os. Witosa 9, 83-140 Gniew. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy „Nadzieja”, 82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 47 (Klasztor Ojców Franciszkanów). Trener: Adam Plutowski.
Stowarzyszenie Perspektywa, Mątowy Wielkie 22 (Centrum Aktywności Seniora). Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, 83-404 Nowa Karczma, ul. Gdańska 6. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Warsztat kulinarny. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Warsztat dietetyczny. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Warsztat niemarnowania żywności. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji, ul. Kwidzyńska 36, 83-520 Gardeja. Warsztat dietetyczny. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji, ul. Kwidzyńska 36, 83-520 Gardeja. Warsztat niemarnowania żywności. Trener: Adam Plutowski.

Podprogram 2021

Zainspiruj się pomocą

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu:

Harmonogram szkoleń kulinarnych, niemarnowania żywności, dietetycznych:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Nawiązane współprace:

Nazwa i adres OPL / numer telefonu kontaktowego

Dokumenty do pobrania:

Wytyczne podprogramu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4

Załącznik nr 2

Wniosek weryfikacyjny

Załącznik nr 5

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 6

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2021 – czerwiec 2022

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Tczewie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

2. Sposób kwalifikacji:

(W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1)

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

 

 

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczyc