Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski

Partnerzy strategiczni

 Partnerzy  wspierający

Żywność przekazują

Start

Chcę pomagać

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

bztczew@wp.pl

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Podprogram 2018

Zainspiruj się pomocą

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu (data / godzina / nazwa i adres OPL):

 

7.01.19 / 11:20 / GOPS Kaliska - 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2

7.01.19 / 9:00 / GOPS Stara Kiszewa 

8.01.19 / 9:00 / GOPS Zblewo, Główna 40

8.01.19 / 11:30 / GOPS Bobowo - 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12

9.01.19 / 8:00 / Stowarzyszenie Agape Szawałd - 82-200 Malbork, ul. Szawałd 16

9.01.19 / 10:00 / Borowy Młyn 22

9.01.19 / 12:00 / MOPS Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Bema 1

10.01.19 / 8:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

11.01.19 / 11:15 / GOPS Ostaszewo - 82-112 Ostaszewo, ul. Kościerska 11

18.01.19 / 9:00 / GOPS Tczew - 83-110 Tczew, ul. Parkowa 7

22.01.19 / 9:00 / MGOPS Gniew - 83-140 Gniew, ul. Oś. Witosa 9

22.01.19 / 11:30 / GOPS Smętowo Graniczne - 83-230 Smętowo Graniczne, Kościelna Jania 37

23.01.19 / 9:00 / GOPS Gardeja - 82-250 Gardeja, ul. Kwidzyńska 36

23.01.19 / 11:15 / GOPS Sadlinki - 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12

24.01.19 / 9:00 / GOPS Lubiszewo

24.01.19 / 11:10 / GOPS Morzeszczyn - 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12

25.01.19 / 9:00 / GOPS Mikołajki Pomorskie - 82-433 Mikołajki Pomorskie, Dzierzgońska 2

25.01.19 / 11:30 / Stowarzyszenie Agape Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32

28.01.19 / 9:00 / GOPS Prabuty - 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 24

28.01.19 / 11:15 / GOPS Stary Targ 

29.01.19 / 9:00 / GOPS Stegna - 82-103 Stegna, ul. Wojska Polskiego 12

29.01.19 / 12:00 / GOPS Malbork - 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1

30.01.19 / 9:00 / GOPS Chmielno, ul. Kartuska

30.01.19 / 11:10 / GOPS Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26

30.01.19 / 15:00 / MOPS Czarna Woda - 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

31.01.19 / 9:00 / GOPS Ryjewo - 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1

31.01.19 / 11:10 / Kwidzyn, Hipoterapia u Franciszkanów

6.02.19 / 9:00 / GOPS Skarszewy - 83-250 Skarszewy, ul. Szkolna 9

29.03.19 / 9:00 / Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia

29.04.19 / 10:00 / GOPS Liniewo, ul. Dworcowa 3

 

 

Harmonogram szkoleń kulinarnych, niemarnowania żywności, dietetycznych (data / godzina / nazwa i adres OPL):

 

09.01.19 / 9:00 / Agape Szawałd, 82-200 Malbork, ul. Szawałd 16

09.01.19 / 12:00 / Agape Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32

11.01.19 / 8:00 / Agape Borowy Młyn

11.01.19 / 9:00 / GOPS Ostaszewo, 82-112 Ostaszewo, ul. Kościerska 11

12.01.19 / 8:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

16.01.19 / 8:00 / GOPS Tczew - 83-110 Tczew, ul. Parkowa 7

17.01.19 / 12:00 / GOPS Mikołajki Pomorskie - 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2

17.01.19 / 11:40 / GOPS Stary Dzierzgoń - 82-450 Stary Dzierzgoń, ul. Stary Dzierzgoń 54/1

21.01.19 / 11:30 / Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Nadzieja", 82-500 Kwidzyn, ul. Kamienna 17/21

23.01.19 / 9:00 / GOPS Gniew, ul. Kościerska 8

23.01.19 / 12:00 / GOPS Bobowo - 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12

24.01.19 / 9:00 / Ośrodek Pomocy Społecznej, 83-430 Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1

24.01.19 / 11:40 / GOPS Kaliska, ul. Mickiewicza 1

30.01.19 / 9:00 / GOPS Zblewo, Główna 40

30.01.19 / 11:40 / MOPS Czarna Woda - 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

31.01.19 / 11:30 / GOPS Ryjewo, ul. Grunwaldzka 76

7.02.19 / 12:00 / GOPS Gardeja, Sportowa 7

14.02.19 / 12:00 / GOPS Sadlinki, ul. Kwidzyńska 20A

28.02.19 / 12:00 / MGOPS Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 24

7.03.19 / 11:30 / GOPS Miłoradz, Żuławska 9

14.03.19 / 12:00 / GOPS Sierakowice, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice

14.03.19 / 12:00 / OPS w Łęczycach ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce

29.03.19 / 11:00 / Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia

9.05.19 / 12:00 / GOPS Liniewo, ul. Dworcowa 1

13.05.19 / 9:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

 

 

 

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Podprogram 2018

 

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL],

która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych]

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 

Artykuły warzywne i owocowe:

- groszek z marchewką 3,6 kg

- fasola biała 3,6 kg

- koncentrat pomidorowy 1,60 kg

- buraczki wiórki 1,05 kg

- powidła śliwkowe 1,80 kg

 

Artykuły skrobiowe:

- makaron jajeczny 4,5 kg

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 3 kg

- kasza gryczana 1,5 kg

- herbatniki maślane 0,8 kg

 

Artykuły mleczne:

- mleko UHT 7 l

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg

 

Artykuły mięsne:

- szynka drobiowa 3 kg

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg

- pasztet wieprzowy 0,64 kg

- kabanosy wieprzowe 0,36 kg

- filet z makreli w oleju 1,7 kg

 

Cukier:

- cukier biały 4 kg

- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

 

Tłuszcze:

- olej rzepakowy 4 l

 

Dania gotowe:

- gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg

 

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

 

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

 

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej