27 lutego 2024
W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym codziennych wyzwań, czasem łatwo zapomnieć o tych, którzy borykają się z podstawowymi potrzebami, takimi jak jedzenie. W tym kontekście organizacje pożytku publicznego, takie jak Bank
04 lutego 2024
Znalezienie się w zadłużeniu, niezależnie od jego źródła, może być przytłaczające. Kluczem do wyjścia z tej trudnej sytuacji jest jednak skoncentrowanie się na planowaniu, organizacji finansów oraz konsekwentnym działaniu. Poniżej
30 stycznia 2024
W ciągu ostatnich miesięcy Bank Żywności w Tczewie miał zaszczyt współpracować z Fundacją Moja Biedronka w ramach Programu "Żywnościowy SOS 2". To przedsięwzięcie było odpowiedzią na narastające wyzwania związane z

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

(godziny spotkań dostępne w wersji poziomej - przekręć telefon o 90°)

(godziny spotkań dostępne w wersji poziomej - przekręć telefon o 90°)

Zadzwoń!

Wniosek weryfikacyjny (rozszerzony

Wniosek weryfikacyjny (skrócony)

Wytyczne podprogramu 2019

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu (data / godzina / nazwa i adres OPL):

 

7.01.19 / 11:20 / GOPS Kaliska - 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2

 

7.01.19 / 9:00 / GOPS Stara Kiszewa 

 

8.01.19 / 9:00 / GOPS Zblewo, Główna 40

 

8.01.19 / 11:30 / GOPS Bobowo - 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12

 

9.01.19 / 8:00 / Stowarzyszenie Agape Szawałd - 82-200 Malbork, ul. Szawałd 16

 

9.01.19 / 10:00 / Borowy Młyn 22

 

9.01.19 / 12:00 / MOPS Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Bema 1

 

10.01.19 / 8:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

 

11.01.19 / 11:15 / GOPS Ostaszewo - 82-112 Ostaszewo, ul. Kościerska 11

 

18.01.19 / 9:00 / GOPS Tczew - 83-110 Tczew, ul. Parkowa 7

 

22.01.19 / 9:00 / MGOPS Gniew - 83-140 Gniew, ul. Oś. Witosa 9

 

22.01.19 / 11:30 / GOPS Smętowo Graniczne - 83-230 Smętowo Graniczne, Kościelna Jania 37

 

23.01.19 / 9:00 / GOPS Gardeja - 82-250 Gardeja, ul. Kwidzyńska 36

 

23.01.19 / 11:15 / GOPS Sadlinki - 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12

 

24.01.19 / 9:00 / GOPS Lubiszewo

 

24.01.19 / 11:10 / GOPS Morzeszczyn - 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12

 

25.01.19 / 9:00 / GOPS Mikołajki Pomorskie - 82-433 Mikołajki Pomorskie, Dzierzgońska 2

 

25.01.19 / 11:30 / Stowarzyszenie Agape Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32

 

28.01.19 / 9:00 / GOPS Prabuty - 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 24

 

28.01.19 / 11:15 / GOPS Stary Targ 

 

29.01.19 / 9:00 / GOPS Stegna - 82-103 Stegna, ul. Wojska Polskiego 12

 

29.01.19 / 12:00 / GOPS Malbork - 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1

 

30.01.19 / 9:00 / GOPS Chmielno, ul. Kartuska

 

30.01.19 / 11:10 / GOPS Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26

 

30.01.19 / 15:00 / MOPS Czarna Woda - 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

 

31.01.19 / 9:00 / GOPS Ryjewo - 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1

 

31.01.19 / 11:10 / Kwidzyn, Hipoterapia u Franciszkanów

 

6.02.19 / 9:00 / GOPS Skarszewy - 83-250 Skarszewy, ul. Szkolna 9

 

29.03.19 / 9:00 / Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia

 

29.04.19 / 10:00 / GOPS Liniewo, ul. Dworcowa 3

 

 

Harmonogram szkoleń kulinarnych, niemarnowania żywności, dietetycznych (data / godzina / nazwa i adres OPL):

 

09.01.19 / 9:00 / Agape Szawałd, 82-200 Malbork, ul. Szawałd 16

 

09.01.19 / 12:00 / Agape Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32

 

11.01.19 / 8:00 / Agape Borowy Młyn

 

11.01.19 / 9:00 / GOPS Ostaszewo, 82-112 Ostaszewo, ul. Kościerska 11

 

12.01.19 / 8:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

 

16.01.19 / 8:00 / GOPS Tczew - 83-110 Tczew, ul. Parkowa 7

 

17.01.19 / 12:00 / GOPS Mikołajki Pomorskie - 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2

 

17.01.19 / 11:40 / GOPS Stary Dzierzgoń - 82-450 Stary Dzierzgoń, ul. Stary Dzierzgoń 54/1

 

21.01.19 / 11:30 / Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Nadzieja", 82-500 Kwidzyn, ul. Kamienna 17/21

 

23.01.19 / 9:00 / GOPS Gniew, ul. Kościerska 8

 

23.01.19 / 12:00 / GOPS Bobowo - 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12

 

24.01.19 / 9:00 / Ośrodek Pomocy Społecznej, 83-430 Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1

 

24.01.19 / 11:40 / GOPS Kaliska, ul. Mickiewicza 1

 

30.01.19 / 9:00 / GOPS Zblewo, Główna 40

 

30.01.19 / 11:40 / MOPS Czarna Woda - 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

 

31.01.19 / 11:30 / GOPS Ryjewo, ul. Grunwaldzka 76

 

7.02.19 / 12:00 / GOPS Gardeja, Sportowa 7

 

14.02.19 / 12:00 / GOPS Sadlinki, ul. Kwidzyńska 20A

 

28.02.19 / 12:00 / MGOPS Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 24

 

7.03.19 / 11:30 / GOPS Miłoradz, Żuławska 9

 

14.03.19 / 12:00 / GOPS Sierakowice, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice

 

14.03.19 / 12:00 / OPS w Łęczycach ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce

 

29.03.19 / 11:00 / Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia

 

9.05.19 / 12:00 / GOPS Liniewo, ul. Dworcowa 1

 

13.05.19 / 9:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

 

 

 

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Podprogram 2018

 

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL],

która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych]

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 

Artykuły warzywne i owocowe:

- groszek z marchewką 3,6 kg

- fasola biała 3,6 kg

- koncentrat pomidorowy 1,60 kg

- buraczki wiórki 1,05 kg

- powidła śliwkowe 1,80 kg

 

Artykuły skrobiowe:

- makaron jajeczny 4,5 kg

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 3 kg

- kasza gryczana 1,5 kg

- herbatniki maślane 0,8 kg

 

Artykuły mleczne:

- mleko UHT 7 l

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg

 

Artykuły mięsne:

- szynka drobiowa 3 kg

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg

- pasztet wieprzowy 0,64 kg

- kabanosy wieprzowe 0,36 kg

- filet z makreli w oleju 1,7 kg

 

Cukier:

- cukier biały 4 kg

- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

 

Tłuszcze:

- olej rzepakowy 4 l

 

Dania gotowe:

- gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg

 

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

 

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

 

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty niemarnowania żywności

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

PODPROGRAM 2018 - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

 

Za nami szereg działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. W terminie od 1.09.2018 do 30.05.2019 przekazaliśmy w sumie ponad 1 milion kilogramów żywności oraz przeprowadziliśmy 105 warsztatów na terenie 37 organizacji partnerskich lokalnych (OPL).  

 

Ciekawy sposób prowadzonych zajęć i wiedza zdobywana przez ich uczestników sprawia, że z roku na rok przybywa podopiecznych zainteresowanych udziałem w spotkaniach. W minionym podprogramie zanotowaliśmy następujące liczby uczestników na poszczególnych warsztatach:

 

- warsztaty dietetyczno-żywieniowe - 656 osób,

- warsztaty kulinarne - 659 osób,

- warsztaty edukacji ekonomicznej - 736 osób,

- programy edukacyjne dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności - 659 osób.

 

Łączna ilość uczestników, którzy skorzystali z wiedzy i doświadczenia naszych szkoleniowców sięgnęła w sumie 2 710 osób! 

 

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji kolejnego Podprogramu w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019. W związku z tym zapraszamy organizacje, które na co dzień zajmują się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej do zapoznania się z wytycznymi opublikowanymi na stronie MRPiPS określającymi m.in. wymagania dla organizacji partnerskich biorących udział w realizacji POPŻ.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem (tel. 58 588 70 06, email: bztczew@wp.pl), jeżeli chcielibyście pełnić rolę organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) i nieść pomoc na terenie swojego działania. 

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji

ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu

ul. Stary Dzieżgoń 54/1,82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna

ul. Wojska Polskiego 12 , 82-103 Stegna / 55 247 82 86

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

ul.Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino / 58 738 67 03

 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie

ul. Główna 17, 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo / 55 619 58 95

 

Stowarzyszenie Integracja na Plus ul. Kościerska 2

83-250 Skarszewy / 663 544 027

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”

ul. Kamienna 17/21, 82-500 Kwidzyn / 501 378 474

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie

83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 / 608 184 032

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Solskiego 1,82-200 Malbork / 55 267 02 58

 

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7

83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

 

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9

83-110 Tczew / 601 69 18 50

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

 

GOPS w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

 

GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelniej Jani

Kościelna Jania 37, Smętowo Graniczne / 58 561 90 25

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach

ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gniewie

Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew / 58 535 22 17

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie, Malbork / 510 262 483

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17A, 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo / 58 687 85 37

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie 83-212 Bobowo

ul. Gdańska 12 / 58 562 17 16

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda

ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu

ul. Jana III Sobieskiego, 77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie

ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew / 58 536 79 31

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 82-420 Ryjewo

ul. Lipowa 1 / 55 277 43 73

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu

ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ / 55 277 62 81

 

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A

82-213 Miłoradz / 698 920 268

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” CUSiW-schronisko

w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw / 510 262 507

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni

ul. Zamenhofa 13A, Gdynia / 697 870 400

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 6,82-220 Stare Pole / 55 271 30 46

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno / 58 685 68 39

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bema 1

82-230 Nowy Staw / 55 276 15 40

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach ul. Długa 42B

84-218 Łęczyce / 58 67 89 210

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty / 55 261 71 12

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie

ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno / 58 684 32 31

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu (data / godzina / nazwa i adres OPL):

 

7.01.19 / 11:20 / GOPS Kaliska - 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2

7.01.19 / 9:00 / GOPS Stara Kiszewa 

8.01.19 / 9:00 / GOPS Zblewo, Główna 40

8.01.19 / 11:30 / GOPS Bobowo - 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12

9.01.19 / 8:00 / Stowarzyszenie Agape Szawałd - 82-200 Malbork, ul. Szawałd 16

9.01.19 / 10:00 / Borowy Młyn 22

9.01.19 / 12:00 / MOPS Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Bema 1

10.01.19 / 8:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

11.01.19 / 11:15 / GOPS Ostaszewo - 82-112 Ostaszewo, ul. Kościerska 11

18.01.19 / 9:00 / GOPS Tczew - 83-110 Tczew, ul. Parkowa 7

22.01.19 / 9:00 / MGOPS Gniew - 83-140 Gniew, ul. Oś. Witosa 9

22.01.19 / 11:30 / GOPS Smętowo Graniczne - 83-230 Smętowo Graniczne, Kościelna Jania 37

23.01.19 / 9:00 / GOPS Gardeja - 82-250 Gardeja, ul. Kwidzyńska 36

23.01.19 / 11:15 / GOPS Sadlinki - 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12

24.01.19 / 9:00 / GOPS Lubiszewo

24.01.19 / 11:10 / GOPS Morzeszczyn - 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12

25.01.19 / 9:00 / GOPS Mikołajki Pomorskie - 82-433 Mikołajki Pomorskie, Dzierzgońska 2

25.01.19 / 11:30 / Stowarzyszenie Agape Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32

28.01.19 / 9:00 / GOPS Prabuty - 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 24

28.01.19 / 11:15 / GOPS Stary Targ 

29.01.19 / 9:00 / GOPS Stegna - 82-103 Stegna, ul. Wojska Polskiego 12

29.01.19 / 12:00 / GOPS Malbork - 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1

30.01.19 / 9:00 / GOPS Chmielno, ul. Kartuska

30.01.19 / 11:10 / GOPS Sulęczyno, 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26

30.01.19 / 15:00 / MOPS Czarna Woda - 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

31.01.19 / 9:00 / GOPS Ryjewo - 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1

31.01.19 / 11:10 / Kwidzyn, Hipoterapia u Franciszkanów

6.02.19 / 9:00 / GOPS Skarszewy - 83-250 Skarszewy, ul. Szkolna 9

29.03.19 / 9:00 / Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia

29.04.19 / 10:00 / GOPS Liniewo, ul. Dworcowa 3

 

 

Harmonogram szkoleń kulinarnych, niemarnowania żywności, dietetycznych (data / godzina / nazwa i adres OPL):

 

09.01.19 / 9:00 / Agape Szawałd, 82-200 Malbork, ul. Szawałd 16

09.01.19 / 12:00 / Agape Nowy Staw - 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 32

11.01.19 / 8:00 / Agape Borowy Młyn

11.01.19 / 9:00 / GOPS Ostaszewo, 82-112 Ostaszewo, ul. Kościerska 11

12.01.19 / 8:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

16.01.19 / 8:00 / GOPS Tczew - 83-110 Tczew, ul. Parkowa 7

17.01.19 / 12:00 / GOPS Mikołajki Pomorskie - 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2

17.01.19 / 11:40 / GOPS Stary Dzierzgoń - 82-450 Stary Dzierzgoń, ul. Stary Dzierzgoń 54/1

21.01.19 / 11:30 / Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Nadzieja", 82-500 Kwidzyn, ul. Kamienna 17/21

23.01.19 / 9:00 / GOPS Gniew, ul. Kościerska 8

23.01.19 / 12:00 / GOPS Bobowo - 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12

24.01.19 / 9:00 / Ośrodek Pomocy Społecznej, 83-430 Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1

24.01.19 / 11:40 / GOPS Kaliska, ul. Mickiewicza 1

30.01.19 / 9:00 / GOPS Zblewo, Główna 40

30.01.19 / 11:40 / MOPS Czarna Woda - 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7

31.01.19 / 11:30 / GOPS Ryjewo, ul. Grunwaldzka 76

7.02.19 / 12:00 / GOPS Gardeja, Sportowa 7

14.02.19 / 12:00 / GOPS Sadlinki, ul. Kwidzyńska 20A

28.02.19 / 12:00 / MGOPS Prabuty, 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 24

7.03.19 / 11:30 / GOPS Miłoradz, Żuławska 9

14.03.19 / 12:00 / GOPS Sierakowice, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice

14.03.19 / 12:00 / OPS w Łęczycach ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce

29.03.19 / 11:00 / Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia

9.05.19 / 12:00 / GOPS Liniewo, ul. Dworcowa 1

13.05.19 / 9:00 / GOPS Gniewino - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

 

 

 

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Podprogram 2018

 

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL],

która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych]

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 

Artykuły warzywne i owocowe:

- groszek z marchewką 3,6 kg

- fasola biała 3,6 kg

- koncentrat pomidorowy 1,60 kg

- buraczki wiórki 1,05 kg

- powidła śliwkowe 1,80 kg

 

Artykuły skrobiowe:

- makaron jajeczny 4,5 kg

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 3 kg

- kasza gryczana 1,5 kg

- herbatniki maślane 0,8 kg

 

Artykuły mleczne:

- mleko UHT 7 l

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg

 

Artykuły mięsne:

- szynka drobiowa 3 kg

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg

- pasztet wieprzowy 0,64 kg

- kabanosy wieprzowe 0,36 kg

- filet z makreli w oleju 1,7 kg

 

Cukier:

- cukier biały 4 kg

- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

 

Tłuszcze:

- olej rzepakowy 4 l

 

Dania gotowe:

- gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg

 

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

 

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

 

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty niemarnowania żywności

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

PODPROGRAM 2018 - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

 

Za nami szereg działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. W terminie od 1.09.2018 do 30.05.2019 przekazaliśmy w sumie ponad 1 milion kilogramów żywności oraz przeprowadziliśmy 105 warsztatów na terenie 37 organizacji partnerskich lokalnych (OPL).  

 

Ciekawy sposób prowadzonych zajęć i wiedza zdobywana przez ich uczestników sprawia, że z roku na rok przybywa podopiecznych zainteresowanych udziałem w spotkaniach. W minionym podprogramie zanotowaliśmy następujące liczby uczestników na poszczególnych warsztatach:

 

- warsztaty dietetyczno-żywieniowe - 656 osób,

- warsztaty kulinarne - 659 osób,

- warsztaty edukacji ekonomicznej - 736 osób,

- programy edukacyjne dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności - 659 osób.

 

Łączna ilość uczestników, którzy skorzystali z wiedzy i doświadczenia naszych szkoleniowców sięgnęła w sumie 2 710 osób! 

 

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji kolejnego Podprogramu w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019. W związku z tym zapraszamy organizacje, które na co dzień zajmują się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej do zapoznania się z wytycznymi opublikowanymi na stronie MRPiPS określającymi m.in. wymagania dla organizacji partnerskich biorących udział w realizacji POPŻ.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem (tel. 58 588 70 06, email: bztczew@wp.pl), jeżeli chcielibyście pełnić rolę organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) i nieść pomoc na terenie swojego działania. 

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzieżgoń 54/1,82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12 , 82-103 Stegna / 55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino / 58 738 67 03

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17, 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo / 55 619 58 95

Stowarzyszenie Integracja na Plus ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy / 663 544 027

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”, ul. Kamienna 17/21, 82-500 Kwidzyn / 501 378 474

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 / 608 184 032

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1,82-200 Malbork / 55 267 02 58

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7, 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 601 69 18 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

GOPS w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelniej Jani Kościelna Jania 37, Smętowo Graniczne / 58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gniewie Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew / 58 535 22 17

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie, Malbork / 510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A, 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo / 58 687 85 37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12 / 58 562 17 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu ul. Jana III Sobieskiego, 77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew / 58 536 79 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1 / 55 277 43 73

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ / 55 277 62 81

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A, 82-213 Miłoradz / 698 920 268

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” CUSiW-schronisko w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw / 510 262 507

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia / 697 870 400

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6,82-220 Stare Pole / 55 271 30 46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno / 58 685 68 39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw / 55 276 15 40

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce / 58 67 89 210

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty / 55 261 71 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno / 58 684 32 31

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2018

Zainspiruj się pomocą

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski