Podprogram 2019

Zainspiruj się pomocą

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu:

Harmonogram szkoleń kulinarnych, niemarnowania żywności, dietetycznych:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Nawiązane współprace:

Nazwa i adres OPL / numer telefonu kontaktowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie, ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew. Trener: Adam Plutowski.
Urząd Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn. Trener: Adam Plutowski.
Urząd Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz. Trener: Adam Plutowski.
Urząd Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 15, 83-212 Bobowo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo. Trener: Adam Plutowski.
Urząd Gminy w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa. Trener: Adam Plutowski.
ul. Nowowiejska 2B, 83 - 260 Kaliska. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach, ul. Zamkowa 1, 83-250 Skarszewy. Trener: Adam Plutowski.
Urząd Gminy w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83 - 420 Liniewo. Trener: Adam Plutowski.
ul. Marynarki Wojennej 6, 82 - 220 Stare Pole. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu, Nowotarska 1, 82-410 Stary Targ. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Trener: Adam Plutowski.
GOPS w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty. Trener: Adam Plutowski.
GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani Kościelna Jania 37, 83 - 230 Smętowo Graniczne. Trener: Adam Plutowski.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”, ul. J. Piłsudskiego 47, 82-500 Kwidzyn. Trener: Adam Plutowski.
ul. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego, 77-133 Tuchomie. Trener: Adam Plutowski.
Urząd Gminy Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo. Trener: Adam Plutowski.
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda. Trener: Adam Plutowski.
ul. Sportowa 1, 84 - 250 Gniewino. Trener: Adam Plutowski.
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce. Trener: Adam Plutowski.
Urząd Gminy, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno. Trener: Adam Plutowski.
ul. Kartuska 35, 83-333 Chmielno. Trener: Adam Plutowski.
ul. Kościuszki 20, 82-112 Ostaszewo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna. Trener: Adam Plutowski.
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" Z/S w Borowym Młynie 22. Trener: Adam Plutowski.
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" CUSiW-schronisko w Nowym Stawie, ul. Mickiewicza 32, 83-230 Nowy Staw. Trener: Adam Plutowski.
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" Z/S w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie, Malbork. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja. Trener: Beata Targowska.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach. Trener: Beata Targowska.
GOPS w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie. Trener: Beata Targowska.
GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne. Trener: Beata Targowska.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy "Nadzieja", ul. J. Piłsudskiego 47, 82-500 Kwidzyn. Trener: Beata Targowska.
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7, 83-262 Czarna Woda. Trener: Beata Targowska.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17, 83-210 Zblewo. Trener: Beata Targowska.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12 , 82-103 Stegna. Trener: Beata Targowska.
ul. Kościuszki 20 82-112 Ostaszewo. Trener: Beata Targowska.
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu, ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń. Trener: Beata Targowska.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie, ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew. Trener: Beata Targowska.
ul. Grunwaldzka 70, 82-420 Ryjewo. Trener: Beata Targowska.
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" CUSiW-schronisko w Nowym Stawie, ul. Mickiewicza 32, 83-230 Nowy Staw. . Trener: Beata Targowska.
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" Z/S w Borowym Młynie 22. Trener: Beata Targowska.
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" Z/S w Borowym Młynie, Schronisko w Szawałdzie, Malbork. Trener: Beata Targowska.
ul. 1000-lecia 26, 83-430 Stara Kiszewa. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno. Trener: Adam Plutowski.
Garcz, ul. Kartuska 35, 83-333 Chmielno. Trener: Adam Plutowski.
GOPS Gniewino, ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6,82-220 Stare Pole. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1,82-200 Malbork. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12. Trener: Adam Plutowski.

Dokumenty do pobrania:

Wytyczne podprogramu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 4

Załącznik nr 2

Wniosek weryfikacyjny

Załącznik nr 5

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 6

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – wrzesień 2020

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Tczewie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. d1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana bę