27 września 2023
Świąteczne Zbiórki Żywności organizowane przez Bank Żywności w Tczewie to wydarzenia, które nie tylko przynoszą ulgę potrzebującym, ale także oferują niezwykłą okazję do osobistego rozwoju i budowy przyszłej ścieżki zawodowej.
29 sierpnia 2023
Rozmowa o pieniądzach i zarządzaniu budżetem domowym może być wyzwaniem, szczególnie gdy partner ma skłonności do rozrzutności. Niemniej jednak, otwarty i szczerze prowadzony dialog jest kluczem do zdrowego zarządzania finansami
29 sierpnia 2023
Wybór odpowiednich produktów spożywczych odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego stylu życia. Istnieją jednak pewne grupy produktów, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Poznanie

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

20 lat działalności Federacji

Polskich Banków Żywności

Bezpieczeństwo darowizn żywności

– procedura MOST

Zwolnienie z podatku VAT

darowizn żywności

Wzór umowy

darowizny żywności

Sposób przekazywania

darowizn żywności

Materiały do pobrania:

Wartość darowizny podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów będzie ograniczona do wysokości kosztów wytworzenia lub nabycia darowanych artykułów.

 

Zachęcamy wszystkich producentów i przedsiębiorców do przekazywania artykułów spożywczych Bankowi Żywności.

Do kogo trafia żywność przekazana Bankowi Żywności?

 

Banki Żywności przekazują pozyskaną żywność partnerskim organizacjom społecznym takim jak np.: świetlice i ogniska wychowawcze dla dzieci, towarzystwa pomocy dzieciom, domy samotnej matki, jadłodajnie czy stowarzyszenia. Każdy Bank Żywności zna środowisko lokalnych organizacji zajmujących się dożywianiem potrzebujących.

 

Codziennie do magazynów Banków żywności przyjeżdżają stowarzyszenia i fundacje po żywność dla swoich podopiecznych. Ze wsparcia żywnościowego Banków żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki żywności wspierają żywnością zarówno seniorów, dorosłych jak i dzieci.

Jakie są korzyści z dokonywania darowizn żywności?

 

Mamy nadzieję, że przede wszystkim jest to poczucie spełnienia dobrego uczynku i zaspokojenie potrzeby pomocy innym ludziom. Przekazując żywność z krótkim terminem ważności zapobiegasz też marnowaniu żywności oraz dbasz o środowisko naturalne. Współpraca z Bankami Żywności w tym zakresie może stać się ważnym elementem polityki CSR twojej firmy.

 

To jednak nie wszystko. Darowizny żywności pozwalają także na:

 

- Zwolnienie z podatku VAT – darczyńca żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego zwolniony jest z obowiązku odprowadzania podatku VAT od darowizny,

- jeśli darowizna będzie przeznaczona na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

- Zaliczenie wartości darowizny żywnościowej do kosztów uzyskania przychodu – każdy przedsiębiorca, który przekaże darowiznę Bankom Żywności, może cenę jej nabycia lub koszt jej wytworzenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszyć podstawę podatku CIT.

Co się dzieje z przekazaną przez Ciebie darowizną?

 

Po odbiorze żywność od darczyńcy jest przechowywana w magazynach Banków Żywności. Przechowywanie przedmiotu darowizny odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (zgodnie z zasadami HACCP) oraz ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania i transportu przekazanymi przez Darczyńcę.

 

Bank Żywności rejestruje w systemie magazynowym darowizny zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze darowizny.

Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.

 

Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

Jakie produkty można przekazać do Banku Żywności?

 

Banki Żywności, mając na uwadze potrzeby żywieniowe osób, do których trafia darowana żywność, przyjmują każdy rodzaj artykułów spożywczych – również te z krótkim terminem przydatności do spożycia (dostarczone minimum 2 dni przed terminem przydatności).

 

Możesz przekazać Bankowi Żywności:

- produkty świeże i sezonowe jak pieczywo, owoce, warzywa,

- produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych, np. jogurty, sery, masło, mięso czy wędliny,

- produkty trwałe np. makarony, ryże, kasze i oleje.

Znowelizowana ustawa podatku od towarów i usług oraz dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych weszła w życie 1 stycznia 2009 roku. Zmiana ta ułatwia dystrybutorom żywności współpracę z organizacjami pozarządowymi, celem zagospodarowania artykułów spożywczych narażonych na zmarnowanie.

 

Nowelizacja zwalnia przedsiębiorców przekazujących żywność organizacjom pożytku publicznego z konieczności doprowadzenia VAT od tego rodzaju darowizny. Nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych umożliwiają natomiast zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości artykułów spożywczych w przypadku ich darowania na rzecz wyspecjalizowanych organizacji społecznych.

Przekaż żywność bez VAT

Pomagaj bez dodatkowych kosztów

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

bztczew@wp.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski