27 lutego 2024
W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym codziennych wyzwań, czasem łatwo zapomnieć o tych, którzy borykają się z podstawowymi potrzebami, takimi jak jedzenie. W tym kontekście organizacje pożytku publicznego, takie jak Bank
04 lutego 2024
Znalezienie się w zadłużeniu, niezależnie od jego źródła, może być przytłaczające. Kluczem do wyjścia z tej trudnej sytuacji jest jednak skoncentrowanie się na planowaniu, organizacji finansów oraz konsekwentnym działaniu. Poniżej
30 stycznia 2024
W ciągu ostatnich miesięcy Bank Żywności w Tczewie miał zaszczyt współpracować z Fundacją Moja Biedronka w ramach Programu "Żywnościowy SOS 2". To przedsięwzięcie było odpowiedzią na narastające wyzwania związane z

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiła do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane były prowadzić działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu w szczególności:

 

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

- wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone były również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 

- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności

- warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

 

Osoby kierowane były do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogły być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązane były:

 

- dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań

- współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej

- oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach)

- kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym

 

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

 

 

Do końca lutego 2016 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu:  makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na działaniach informacyjnych, wsparciu psychologicznym, spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom, działaniach aktywizujących, spotkaniach integracyjnych, warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym, poradnictwie specjalistycznym, pedagoga, psychologa, spotkaniach z doradcą zawodowym, organizacja grup wsparcia, wsparciu osób bezdomnych, dostarczaniu artykułów higieny osobistej, poradnictwie socjalnym i prewencyjnym, zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia itp.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województw pomorskiego ) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym ponad 12 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w zakresie:

 

- poradnictwa specjalistycznego

- spotkań z pedagogiem oraz psychologiem

- spotkań z doradcą zawodowym

- organizacji grup wsparcia

- poradnictwa socjalnego

- zajęć aktywizujących

 

 

W miesiącu wrześniu w ramach środków towarzyszących PO PŻ podprogram 2015 zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 warsztatów ekonomicznych.

 

Celem prowadzenia warsztatów było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym zapoznanie się z sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na poziomie własnego gospodarstwa domowego, pozwalającym na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

 

Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się:

 

- jakie jest znaczenie pieniądza

- czym jest budżet domowy

- omówiono takie pojęcia jak kredyt, karty kredytowe, używki, oszczędzanie, utrzymanie zwierząt, zakupy, rachunek za media

- umiejętność robienia zakupów w markecie

 

W związku ogłoszeniem o naborze trenerów do prowadzenia dodatkowych warsztatów z zarządzania budżetem domowym - najkorzystniejszą ofertę w zakresie edukacji ekonomicznej przedstawił Pan Dariusz Kuśnierz ze Starogardu Gdańskiego.

 

Wybrany oferent wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie warsztatu, na który złożył ofertę. Dodatkowo oferent wykazał się doświadczeniem w zakresie realizacji oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działań na rzecz włączenia społecznego).

 

 

Efekty:

 

31 umów podpisanych z OPL dystrybuujących żywność wśród osób potrzebujących (województwa pomorskiego).

1250,51 ton rozdysponowanych produktów

18 988 osób wspartych żywnością w ramach programu

123 132 wydanych paczek żywnościowych

61 warsztatów (kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne)

1 114 osób uczestniczących w warsztatach

 

 

Nawiązane współprace (nazwa i adres OPL / numer telefonu):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji

ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu

ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna

ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna / 55 247 82 86

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino / 58 676 79 94

 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie

ul. Główna 17 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo / 55 247 15 61

 

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach

ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy / 58 588 24 36

 

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”

ul. Kamienna 17/21, Kwidzyn / 501 378 474

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

ul.Słupska 21 76-220 Główczyce / 59 811 60 15

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA”

Kończewice 4, 82-213 Miłoradz / 55 270 97 41

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Solskiego 1 82-200 Malbork / 55 267 02 58

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Adama Mickiewicz 7 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

 

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom”

ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 58 531 48 16

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

 

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym

ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo / 58 561 90 25

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach

ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

 

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

ul. Witosa 9 83-140 Gniew / 58 535 22 17

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych „Agape” Schronisko w Szawałdzie

82-200 Malbork, Szawałd 16 / 510 262 483

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”

z siedzibą w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo

ul. Dworcowa 3 / 58 687 85 38

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo

ul. Gdańska 12 / 58 562 17 66

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda

ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiła do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane były prowadzić działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu w szczególności:

 

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

- wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone były również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 

- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności

- warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

 

Osoby kierowane były do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogły być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązane były:

 

- dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań

- współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej

- oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach)

- kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym

 

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

 

 

Do końca lutego 2016 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu:  makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na działaniach informacyjnych, wsparciu psychologicznym, spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom, działaniach aktywizujących, spotkaniach integracyjnych, warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym, poradnictwie specjalistycznym, pedagoga, psychologa, spotkaniach z doradcą zawodowym, organizacja grup wsparcia, wsparciu osób bezdomnych, dostarczaniu artykułów higieny osobistej, poradnictwie socjalnym i prewencyjnym, zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia itp.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województw pomorskiego ) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym ponad 12 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w zakresie:

 

- poradnictwa specjalistycznego

- spotkań z pedagogiem oraz psychologiem

- spotkań z doradcą zawodowym

- organizacji grup wsparcia

- poradnictwa socjalnego

- zajęć aktywizujących

 

 

W miesiącu wrześniu w ramach środków towarzyszących PO PŻ podprogram 2015 zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 warsztatów ekonomicznych.

 

Celem prowadzenia warsztatów było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym zapoznanie się z sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na poziomie własnego gospodarstwa domowego, pozwalającym na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

 

Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się:

 

- jakie jest znaczenie pieniądza

- czym jest budżet domowy

- omówiono takie pojęcia jak kredyt, karty kredytowe, używki, oszczędzanie, utrzymanie zwierząt, zakupy, rachunek za media

- umiejętność robienia zakupów w markecie

 

W związku ogłoszeniem o naborze trenerów do prowadzenia dodatkowych warsztatów z zarządzania budżetem domowym - najkorzystniejszą ofertę w zakresie edukacji ekonomicznej przedstawił Pan Dariusz Kuśnierz ze Starogardu Gdańskiego.

 

Wybrany oferent wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie warsztatu, na który złożył ofertę. Dodatkowo oferent wykazał się doświadczeniem w zakresie realizacji oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działań na rzecz włączenia społecznego).

 

 

Efekty:

 

31 umów podpisanych z OPL dystrybuujących żywność wśród osób potrzebujących (województwa pomorskiego).

1250,51 ton rozdysponowanych produktów

18 988 osób wspartych żywnością w ramach programu

123 132 wydanych paczek żywnościowych

61 warsztatów (kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne)

1 114 osób uczestniczących w warsztatach

 

 

Nawiązane współprace (nazwa i adres OPL / numer telefonu):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna / 55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino / 58 676 79 94

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo / 55 247 15 61

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy / 58 588 24 36

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”ul. Kamienna 17/21, Kwidzyn / 501 378 474

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach ul.Słupska 21 76-220 Główczyce / 59 811 60 15

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA” , Kończewice 4, 82-213 Miłoradz / 55 270 97 41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1 82-200 Malbork / 55 267 02 58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 58 531 48 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo / 58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 83-140 Gniew / 58 535 22 17

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych „Agape” Schronisko w Szawałdzie 82-200 Malbork, Szawałd 16 / 510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” z siedzibą w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 / 58 687 85 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo ul. Gdańska 12 / 58 562 17 66

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2015

Zainspiruj się pomocą

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski