29 kwietnia 2024
“Najtaniej, to jest zostać w domu.” Na pytanie jaka jest najtańsza forma odpoczynku, pewnie odpowiedzielibyśmy podobnie. Czasami jest jednak tak, że chcemy “zmienić sufit”, gdzieś wyjechać, aby odciąć się od
23 kwietnia 2024
Posiadanie wiedzy to klucz do zmiany. Bank Żywności w Tczewie nie tylko dostarcza pomoc żywnościową dla tych, którzy jej potrzebują, ale także oferuje warsztaty edukacyjne, które mogą zmienić życie. Mamy
03 kwietnia 2024
POL Pomimo tego, że mamy już kwiecień i coraz bliżej nam do aury wiosennej, to jeszcze na chwilę chcielibyśmy wrócić wspomnieniem do zeszłorocznych warsztatów, które stały się owocem naszej refleksji

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiła do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane były prowadzić działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu w szczególności:

 

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

- wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone były również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 

- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności

- warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

 

Osoby kierowane były do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogły być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązane były:

 

- dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań

- współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej

- oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach)

- kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym

 

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

 

 

Do końca lutego 2016 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu:  makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na działaniach informacyjnych, wsparciu psychologicznym, spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom, działaniach aktywizujących, spotkaniach integracyjnych, warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym, poradnictwie specjalistycznym, pedagoga, psychologa, spotkaniach z doradcą zawodowym, organizacja grup wsparcia, wsparciu osób bezdomnych, dostarczaniu artykułów higieny osobistej, poradnictwie socjalnym i prewencyjnym, zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia itp.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województw pomorskiego ) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym ponad 12 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w zakresie:

 

- poradnictwa specjalistycznego

- spotkań z pedagogiem oraz psychologiem

- spotkań z doradcą zawodowym

- organizacji grup wsparcia

- poradnictwa socjalnego

- zajęć aktywizujących

 

 

W miesiącu wrześniu w ramach środków towarzyszących PO PŻ podprogram 2015 zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 warsztatów ekonomicznych.

 

Celem prowadzenia warsztatów było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym zapoznanie się z sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na poziomie własnego gospodarstwa domowego, pozwalającym na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

 

Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się:

 

- jakie jest znaczenie pieniądza

- czym jest budżet domowy

- omówiono takie pojęcia jak kredyt, karty kredytowe, używki, oszczędzanie, utrzymanie zwierząt, zakupy, rachunek za media

- umiejętność robienia zakupów w markecie

 

W związku ogłoszeniem o naborze trenerów do prowadzenia dodatkowych warsztatów z zarządzania budżetem domowym - najkorzystniejszą ofertę w zakresie edukacji ekonomicznej przedstawił Pan Dariusz Kuśnierz ze Starogardu Gdańskiego.

 

Wybrany oferent wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie warsztatu, na który złożył ofertę. Dodatkowo oferent wykazał się doświadczeniem w zakresie realizacji oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działań na rzecz włączenia społecznego).

 

 

Efekty:

 

31 umów podpisanych z OPL dystrybuujących żywność wśród osób potrzebujących (województwa pomorskiego).

1250,51 ton rozdysponowanych produktów

18 988 osób wspartych żywnością w ramach programu

123 132 wydanych paczek żywnościowych

61 warsztatów (kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne)

1 114 osób uczestniczących w warsztatach

 

 

Nawiązane współprace (nazwa i adres OPL / numer telefonu):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji

ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu

ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna

ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna / 55 247 82 86

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino / 58 676 79 94

 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie

ul. Główna 17 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo / 55 247 15 61

 

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach

ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy / 58 588 24 36

 

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”

ul. Kamienna 17/21, Kwidzyn / 501 378 474

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

ul.Słupska 21 76-220 Główczyce / 59 811 60 15

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA”

Kończewice 4, 82-213 Miłoradz / 55 270 97 41

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Solskiego 1 82-200 Malbork / 55 267 02 58

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Adama Mickiewicz 7 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

 

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom”

ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 58 531 48 16

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

 

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym

ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo / 58 561 90 25

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach

ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

 

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie

ul. Witosa 9 83-140 Gniew / 58 535 22 17

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych „Agape” Schronisko w Szawałdzie

82-200 Malbork, Szawałd 16 / 510 262 483

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”

z siedzibą w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo

ul. Dworcowa 3 / 58 687 85 38

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo

ul. Gdańska 12 / 58 562 17 66

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda

ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiła do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane były prowadzić działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu w szczególności:

 

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

- wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone były również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 

- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności

- warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

 

Osoby kierowane były do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogły być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązane były:

 

- dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań

- współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej

- oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach)

- kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym

 

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

 

 

Do końca lutego 2016 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu:  makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na działaniach informacyjnych, wsparciu psychologicznym, spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom, działaniach aktywizujących, spotkaniach integracyjnych, warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym, poradnictwie specjalistycznym, pedagoga, psychologa, spotkaniach z doradcą zawodowym, organizacja grup wsparcia, wsparciu osób bezdomnych, dostarczaniu artykułów higieny osobistej, poradnictwie socjalnym i prewencyjnym, zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia itp.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województw pomorskiego ) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym ponad 12 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w zakresie:

 

- poradnictwa specjalistycznego

- spotkań z pedagogiem oraz psychologiem

- spotkań z doradcą zawodowym

- organizacji grup wsparcia

- poradnictwa socjalnego

- zajęć aktywizujących

 

 

W miesiącu wrześniu w ramach środków towarzyszących PO PŻ podprogram 2015 zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 warsztatów ekonomicznych.

 

Celem prowadzenia warsztatów było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym zapoznanie się z sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na poziomie własnego gospodarstwa domowego, pozwalającym na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

 

Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się:

 

- jakie jest znaczenie pieniądza

- czym jest budżet domowy

- omówiono takie pojęcia jak kredyt, karty kredytowe, używki, oszczędzanie, utrzymanie zwierząt, zakupy, rachunek za media

- umiejętność robienia zakupów w markecie

 

W związku ogłoszeniem o naborze trenerów do prowadzenia dodatkowych warsztatów z zarządzania budżetem domowym - najkorzystniejszą ofertę w zakresie edukacji ekonomicznej przedstawił Pan Dariusz Kuśnierz ze Starogardu Gdańskiego.

 

Wybrany oferent wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie warsztatu, na który złożył ofertę. Dodatkowo oferent wykazał się doświadczeniem w zakresie realizacji oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działań na rzecz włączenia społecznego).

 

 

Efekty:

 

31 umów podpisanych z OPL dystrybuujących żywność wśród osób potrzebujących (województwa pomorskiego).

1250,51 ton rozdysponowanych produktów

18 988 osób wspartych żywnością w ramach programu

123 132 wydanych paczek żywnościowych

61 warsztatów (kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne)

1 114 osób uczestniczących w warsztatach

 

 

Nawiązane współprace (nazwa i adres OPL / numer telefonu):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna / 55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino / 58 676 79 94

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo / 55 247 15 61

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy / 58 588 24 36

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”ul. Kamienna 17/21, Kwidzyn / 501 378 474

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach ul.Słupska 21 76-220 Główczyce / 59 811 60 15

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA” , Kończewice 4, 82-213 Miłoradz / 55 270 97 41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1 82-200 Malbork / 55 267 02 58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 58 531 48 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo / 58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 83-140 Gniew / 58 535 22 17

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych „Agape” Schronisko w Szawałdzie 82-200 Malbork, Szawałd 16 / 510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” z siedzibą w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 / 58 687 85 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo ul. Gdańska 12 / 58 562 17 66

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2015

Zainspiruj się pomocą

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski