27 lutego 2024
W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym codziennych wyzwań, czasem łatwo zapomnieć o tych, którzy borykają się z podstawowymi potrzebami, takimi jak jedzenie. W tym kontekście organizacje pożytku publicznego, takie jak Bank
04 lutego 2024
Znalezienie się w zadłużeniu, niezależnie od jego źródła, może być przytłaczające. Kluczem do wyjścia z tej trudnej sytuacji jest jednak skoncentrowanie się na planowaniu, organizacji finansów oraz konsekwentnym działaniu. Poniżej
30 stycznia 2024
W ciągu ostatnich miesięcy Bank Żywności w Tczewie miał zaszczyt współpracować z Fundacją Moja Biedronka w ramach Programu "Żywnościowy SOS 2". To przedsięwzięcie było odpowiedzią na narastające wyzwania związane z

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

Efekty:

 

W ramach PO PŻ 2016, który był realizowany sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowane do osób potrzebujących,  trafiły produkty takie jak:

- makaron jajeczny 5 kg

- ryż biały 5 kg

- herbatniki 2 kg

- mleko UHT 9 l

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2.4 kg

- groszek z marchewką 3,2 kg

- fasola biała 3,2 kg

- koncentrat pomidorowy 1.28 kg

- powidła śliwkowe 1.28 kg

- gulasz wieprzowy z warzywami 1.25kg

- filet z makreli w oleju 1.36

- szynka drobiowa 2.7 kg

- szynka wieprzowa 0,3kg

- pasztet wieprzowy 0,16 kg

- cukier biały 4 kg

- olej rzepakowy 4l

 

Współpracowaliśmy z 38 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

Pomoc żywnościowa trafiła do 21720 osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobą potrzebującym 1000,1677 ton żywności, 95935 paczek żywnościowych.

 

W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 113 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 2018 osób.

 

Rodzaje warsztatów:

- ekonomiczne 16 spotkań dla 333 uczestników

- żywieniowe 33 spotkania dla 572 uczestników

- kulinarne 33 spotkań dla 573 uczestników

- niemarnowanie żywności 31 dla 540 uczestników

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Do końca maja 2017 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie bęła dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na:

- działaniach informacyjnych

- wsparciu psychologicznym

- spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom

- spotkaniach integracyjnych

- wykładach dotyczących zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności

- warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym

- poradnictwie specjalistycznym m.in. pedagoga

- spotkaniach z doradcą zawodowym

- szkoleniach z pierwszej pomocy, umiejętności zachowań w sytuacjach zagrożeń

- wsparciu osób bezdomnych

- prowadzeniu ogrzewalni

- dostarczaniu artykułów higieny osobistej

- poradnictwie socjalnym i prewencyjnym

- zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województwo pomorskie) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych, dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym prawie 19 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące w formie warsztatów dietetycznych, kulinarnych, edukacji ekonomicznej, o których można przeczytać we wcześniejszych informacjach na naszej stronie.

 

 

Czas trwania programu:


Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ 2017,

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

 

 

Wniosek o przystąpienie:

 

Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musiała złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016 OPL oraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7).

 

 

Kwalifikowalność podopiecznych do Podprogramu 2016:

 

Osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) oraz pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej 3) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

 

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).

 

Żywność wydawana jest do podopiecznych nieodpłatnie. Nie można w żaden sposób sugerować, że wydanie żywności jest zależne od wpłacenia składki członkowskiej na rzecz organizacji lub innych opłat.

 

Transport:

OPL organizuje we własnym zakresie

 

 

Nabór trenera/realizatora 2016:

 

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i planowanym uruchomieniem od września bieżącego roku cyklu warsztatów kulinarnych, dietetycznych, niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej dla podopiecznych naszych organizacji zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2016 poszukiwaliśmy trenerów, prowadzących warsztaty praktyczne w ww. zakresach.

 

1. Warsztaty żywieniowo-dietetyczne:

- żywienie w chorobach- choroby przewodu pokarmowego, cukrzyca, nadciśnienie, otyłość

- żywienie kobiet w ciąży i małych dzieci

- żywienie dzieci w wieku szkolnym

- zdrowy styl życia

- żywienie seniorów

 

2. Warsztaty dietetyczno-kulinarne

- analiza i tworzenie prawidłowych jadłospisów

- przygotowywanie posiłków z produktów z paczki

- „skosztuj czegoś nowego” (np., awokado, bakłażan, itd)- warsztaty dla dzieci i dorosłych

- „gotujemy rodzinnie”, warsztaty dla mężczyzn

- gotowanie z produktów sezonowych

- robienie przetworów (element nie marnowania)

 

3. Warsztaty ekonomiczne

- warsztaty budżetu domowego „po co nam koperty?”

- ekonomia od kuchni, czyli oszczędzanie w domu

- analiza kredytów (chwilówek)

- jak wykorzystać „500 +”

- aspekty prawna, prawa konsumencie

- Przedsiębiorczość, przygotowanie do pracy

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji

ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu

ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna

ul. Wojska Polskiego 12 / 55 247 82 86

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino / 58 676 79 94

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie

ul. Główna 17 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo / 55 247 15 61

 

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach

ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy / 58 588 24 36

 

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”

501 378 474

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

ul.Słupska 21 76-220 Główczyce / 59 811 60 15

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Solskiego 1 82-200 Malbork / 55 267 02 58

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7

83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

 

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom”

ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 58 531 48 16

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

 

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym

ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo / 58 561 90 25

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach

ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

 

M-GOPS Gniew ul. Witosa 9

83-140 Gniew / 58 535 22 17

 

Stow. Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie 8 / 510 262 483

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo

ul. Dworcowa 3 / 58 687 85 38

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo

ul. Gdańska 12 / 58 562 17 66

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda

ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

GOPS Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego

77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

 

GOPS Tczew ul. Parkowa 7

Gniszewo / 58 530 51 32

 

GOPS Ryjewo

55 277 42 93

 

GOPS Stary Targ

ul. Świerczewskiego 20 / 55 277 62 81

 

Fundacja „Przystań”

Pogorzała Wieś 50A / 698 920 268

 

Agape Nowy Staw

ul. Mickiewicza 32 / 510 262 507

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Gdynia / 697 870 400

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Efekty:

 

W ramach PO PŻ 2016, który był realizowany sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowane do osób potrzebujących,  trafiły produkty takie jak:

- makaron jajeczny 5 kg

- ryż biały 5 kg

- herbatniki 2 kg

- mleko UHT 9 l

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2.4 kg

- groszek z marchewką 3,2 kg

- fasola biała 3,2 kg

- koncentrat pomidorowy 1.28 kg

- powidła śliwkowe 1.28 kg

- gulasz wieprzowy z warzywami 1.25kg

- filet z makreli w oleju 1.36

- szynka drobiowa 2.7 kg

- szynka wieprzowa 0,3kg

- pasztet wieprzowy 0,16 kg

- cukier biały 4 kg

- olej rzepakowy 4l

 

Współpracowaliśmy z 38 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

Pomoc żywnościowa trafiła do 21720 osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobą potrzebującym 1000,1677 ton żywności, 95935 paczek żywnościowych.

 

W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 113 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 2018 osób.

 

Rodzaje warsztatów:

- ekonomiczne 16 spotkań dla 333 uczestników

- żywieniowe 33 spotkania dla 572 uczestników

- kulinarne 33 spotkań dla 573 uczestników

- niemarnowanie żywności 31 dla 540 uczestników

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Do końca maja 2017 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie bęła dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na:

- działaniach informacyjnych

- wsparciu psychologicznym

- spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom

- spotkaniach integracyjnych

- wykładach dotyczących zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności

- warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym

- poradnictwie specjalistycznym m.in. pedagoga

- spotkaniach z doradcą zawodowym

- szkoleniach z pierwszej pomocy, umiejętności zachowań w sytuacjach zagrożeń

- wsparciu osób bezdomnych

- prowadzeniu ogrzewalni

- dostarczaniu artykułów higieny osobistej

- poradnictwie socjalnym i prewencyjnym

- zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województwo pomorskie) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych, dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym prawie 19 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące w formie warsztatów dietetycznych, kulinarnych, edukacji ekonomicznej, o których można przeczytać we wcześniejszych informacjach na naszej stronie.

 

 

Czas trwania programu:


Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ 2017,

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

 

 

Wniosek o przystąpienie:

 

Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musiała złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016 OPL oraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7).

 

 

Kwalifikowalność podopiecznych do Podprogramu 2016:

 

Osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) oraz pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej 3) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

 

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).

 

Żywność wydawana jest do podopiecznych nieodpłatnie. Nie można w żaden sposób sugerować, że wydanie żywności jest zależne od wpłacenia składki członkowskiej na rzecz organizacji lub innych opłat.

 

Transport:

OPL organizuje we własnym zakresie

 

 

Nabór trenera/realizatora 2016:

 

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i planowanym uruchomieniem od września bieżącego roku cyklu warsztatów kulinarnych, dietetycznych, niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej dla podopiecznych naszych organizacji zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2016 poszukiwaliśmy trenerów, prowadzących warsztaty praktyczne w ww. zakresach.

 

1. Warsztaty żywieniowo-dietetyczne:

- żywienie w chorobach- choroby przewodu pokarmowego, cukrzyca, nadciśnienie, otyłość

- żywienie kobiet w ciąży i małych dzieci

- żywienie dzieci w wieku szkolnym

- zdrowy styl życia

- żywienie seniorów

 

2. Warsztaty dietetyczno-kulinarne

- analiza i tworzenie prawidłowych jadłospisów

- przygotowywanie posiłków z produktów z paczki

- „skosztuj czegoś nowego” (np., awokado, bakłażan, itd)- warsztaty dla dzieci i dorosłych

- „gotujemy rodzinnie”, warsztaty dla mężczyzn

- gotowanie z produktów sezonowych

- robienie przetworów (element nie marnowania)

 

3. Warsztaty ekonomiczne

- warsztaty budżetu domowego „po co nam koperty?”

- ekonomia od kuchni, czyli oszczędzanie w domu

- analiza kredytów (chwilówek)

- jak wykorzystać „500 +”

- aspekty prawna, prawa konsumencie

- Przedsiębiorczość, przygotowanie do pracy

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12 / 55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino / 58 676 79 94

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo / 55 247 15 61

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy / 58 588 24 36

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja” / 501 378 474

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach ul.Słupska 21 76-220 Główczyce / 59 811 60 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1 82-200 Malbork / 55 267 02 58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 58 531 48 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo / 58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

M-GOPS Gniew ul. Witosa 9 83-140 Gniew / 58 535 22 17

Stow. Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie 8 / 510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 / 58 687 85 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo ul. Gdańska 12 / 58 562 17 66

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

GOPS Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

GOPS Tczew ul. Parkowa 7 Gniszewo / 58 530 51 32

GOPS Ryjewo / 55 277 42 93

GOPS Stary Targ ul. Świerczewskiego 20 / 55 277 62 81

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A / 698 920 268

Agape Nowy Staw ul. Mickiewicza 32 / 510 262 507

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Gdynia / 697 870 400

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2016

Zainspiruj się pomocą

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski