Podprogram 2016

Zainspiruj się pomocą

Banki Żywności w Tczewie: Turze, Rukosin 4

KRS 0000164712

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

bztczew@wp.pl

(58) 588 70 06

Zadzwoń do nas!

Pon. - Pt. 7:00 - 15:00

29 grudnia 2020
Kończy się ten trudny dla wszystkich rok, dlatego
14 grudnia 2020
Bank Żywności w Tczewie włączył się w realizację

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualnościMasz do nas pytania?

Skontaktuj się

Imię i nazwisko
Nr telefonu
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana - dziękujemy! Odpowiemy najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Efekty:

 

W ramach PO PŻ 2016, który był realizowany sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowane do osób potrzebujących,

trafiły produkty takie jak:

 • makaron jajeczny 5 kg

 • ryż biały 5 kg

 • herbatniki 2 kg

 • mleko UHT 9 l

 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2.4 kg

 • groszek z marchewką 3,2 kg

 • fasola biała 3,2 kg

 • koncentrat pomidorowy 1.28 kg

 • powidła śliwkowe 1.28 kg

 • gulasz wieprzowy z warzywami 1.25kg

 • filet z makreli w oleju 1.36

 • szynka drobiowa 2.7 kg

 • szynka wieprzowa 0,3kg

 • pasztet wieprzowy 0,16 kg

 • cukier biały 4 kg

 • olej rzepakowy 4l

 

Współpracowaliśmy z 38 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

Pomoc żywnościowa trafiła do 21720 osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobą potrzebującym 1000,1677 ton żywności, 95935 paczek żywnościowych.

 

W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 113 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 2018 osób.

 

Rodzaje warsztatów:

 • ekonomiczne 16 spotkań dla 333 uczestników

 • żywieniowe 33 spotkania dla 572 uczestników

 • kulinarne 33 spotkań dla 573 uczestników

 • niemarnowanie żywności 31 dla 540 uczestników

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Do końca maja 2017 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie bęła dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na:

 • działaniach informacyjnych

 • wsparciu psychologicznym

 • spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom

 • spotkaniach integracyjnych

 • wykładach dotyczących zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności

 • warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym

 • poradnictwie specjalistycznym m.in. pedagoga

 • spotkaniach z doradcą zawodowym

 • szkoleniach z pierwszej pomocy, umiejętności zachowań w sytuacjach zagrożeń

 • wsparciu osób bezdomnych

 • prowadzeniu ogrzewalni

 • dostarczaniu artykułów higieny osobistej

 • poradnictwie socjalnym i prewencyjnym

 • zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województwo pomorskie) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych, dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym prawie 19 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące w formie warsztatów dietetycznych, kulinarnych, edukacji ekonomicznej, o których można przeczytać we wcześniejszych informacjach na naszej stronie.

 

Czas trwania programu:

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ 2017,
Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

 

Wniosek o przystąpienie:

Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musiała złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016 OPL oraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7).

 

Kwalifikowalność podopiecznych do Podprogramu 2016:

 

Osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) oraz pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej 3) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

 

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).


Żywność wydawana jest do podopiecznych nieodpłatnie. Nie można w żaden sposób sugerować, że wydanie żywności jest zależne od wpłacenia składki członkowskiej na rzecz organizacji lub innych opłat.

 

Transport:

OPL organizuje we własnym zakresie

 

Nabór trenera/realizatora 2016:

 

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i planowanym uruchomieniem od września bieżącego roku cyklu warsztatów kulinarnych, dietetycznych, niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej dla podopiecznych naszych organizacji zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2016 poszukiwaliśmy trenerów, prowadzących warsztaty praktyczne w ww. zakresach.

 

1. Warsztaty żywieniowo-dietetyczne:

• żywienie w chorobach- choroby przewodu pokarmowego, cukrzyca, nadciśnienie, otyłość

• żywienie kobiet w ciąży i małych dzieci

• żywienie dzieci w wieku szkolnym

• zdrowy styl życia

• żywienie seniorów

 

2. Warsztaty dietetyczno-kulinarne

• analiza i tworzenie prawidłowych jadłospisów

• przygotowywanie posiłków z produktów z paczki

• „skosztuj czegoś nowego” (np., awokado, bakłażan, itd)- warsztaty dla dzieci i dorosłych

• „gotujemy rodzinnie”, warsztaty dla mężczyzn

• gotowanie z produktów sezonowych

• robienie przetworów (element nie marnowania)

 

3. Warsztaty ekonomiczne

• warsztaty budżetu domowego „po co nam koperty?”

• ekonomia od kuchni, czyli oszczędzanie w domu

• analiza kredytów (chwilówek)

• jak wykorzystać „500 +”

• aspekty prawna, prawa konsumencie

• Przedsiębiorczość, przygotowanie do pracy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Nawiązane współprace:

Zadzwoń!

(numery telefonów dostępne w wersji poziomej - przekręć telefon o 90°)

BANK ŻYWNOŚCI

INFORMACJE

O NAS

JAK POMÓC

© 2019 Banki Żywności  |  Wszystkie prawa zastrzeżone.  |  Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

REALIZACJA PROJEKTU

JESZCZE RAZ?

WRÓĆ NA START

INSTAGRAM

FACEBOOK

LINKEDIN

© 2019 Banki Żywności  |  Wszystkie prawa zastrzeżone.  |  Kopiowanie zabronione.

© 2019 Banki Żywności

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie zabronione.