29 kwietnia 2024
“Najtaniej, to jest zostać w domu.” Na pytanie jaka jest najtańsza forma odpoczynku, pewnie odpowiedzielibyśmy podobnie. Czasami jest jednak tak, że chcemy “zmienić sufit”, gdzieś wyjechać, aby odciąć się od
23 kwietnia 2024
Posiadanie wiedzy to klucz do zmiany. Bank Żywności w Tczewie nie tylko dostarcza pomoc żywnościową dla tych, którzy jej potrzebują, ale także oferuje warsztaty edukacyjne, które mogą zmienić życie. Mamy
03 kwietnia 2024
POL Pomimo tego, że mamy już kwiecień i coraz bliżej nam do aury wiosennej, to jeszcze na chwilę chcielibyśmy wrócić wspomnieniem do zeszłorocznych warsztatów, które stały się owocem naszej refleksji

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

Efekty:

 

W ramach PO PŻ 2016, który był realizowany sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowane do osób potrzebujących,  trafiły produkty takie jak:

- makaron jajeczny 5 kg

- ryż biały 5 kg

- herbatniki 2 kg

- mleko UHT 9 l

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2.4 kg

- groszek z marchewką 3,2 kg

- fasola biała 3,2 kg

- koncentrat pomidorowy 1.28 kg

- powidła śliwkowe 1.28 kg

- gulasz wieprzowy z warzywami 1.25kg

- filet z makreli w oleju 1.36

- szynka drobiowa 2.7 kg

- szynka wieprzowa 0,3kg

- pasztet wieprzowy 0,16 kg

- cukier biały 4 kg

- olej rzepakowy 4l

 

Współpracowaliśmy z 38 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

Pomoc żywnościowa trafiła do 21720 osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobą potrzebującym 1000,1677 ton żywności, 95935 paczek żywnościowych.

 

W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 113 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 2018 osób.

 

Rodzaje warsztatów:

- ekonomiczne 16 spotkań dla 333 uczestników

- żywieniowe 33 spotkania dla 572 uczestników

- kulinarne 33 spotkań dla 573 uczestników

- niemarnowanie żywności 31 dla 540 uczestników

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Do końca maja 2017 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie bęła dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na:

- działaniach informacyjnych

- wsparciu psychologicznym

- spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom

- spotkaniach integracyjnych

- wykładach dotyczących zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności

- warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym

- poradnictwie specjalistycznym m.in. pedagoga

- spotkaniach z doradcą zawodowym

- szkoleniach z pierwszej pomocy, umiejętności zachowań w sytuacjach zagrożeń

- wsparciu osób bezdomnych

- prowadzeniu ogrzewalni

- dostarczaniu artykułów higieny osobistej

- poradnictwie socjalnym i prewencyjnym

- zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województwo pomorskie) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych, dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym prawie 19 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące w formie warsztatów dietetycznych, kulinarnych, edukacji ekonomicznej, o których można przeczytać we wcześniejszych informacjach na naszej stronie.

 

 

Czas trwania programu:


Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ 2017,

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

 

 

Wniosek o przystąpienie:

 

Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musiała złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016 OPL oraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7).

 

 

Kwalifikowalność podopiecznych do Podprogramu 2016:

 

Osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) oraz pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej 3) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

 

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).

 

Żywność wydawana jest do podopiecznych nieodpłatnie. Nie można w żaden sposób sugerować, że wydanie żywności jest zależne od wpłacenia składki członkowskiej na rzecz organizacji lub innych opłat.

 

Transport:

OPL organizuje we własnym zakresie

 

 

Nabór trenera/realizatora 2016:

 

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i planowanym uruchomieniem od września bieżącego roku cyklu warsztatów kulinarnych, dietetycznych, niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej dla podopiecznych naszych organizacji zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2016 poszukiwaliśmy trenerów, prowadzących warsztaty praktyczne w ww. zakresach.

 

1. Warsztaty żywieniowo-dietetyczne:

- żywienie w chorobach- choroby przewodu pokarmowego, cukrzyca, nadciśnienie, otyłość

- żywienie kobiet w ciąży i małych dzieci

- żywienie dzieci w wieku szkolnym

- zdrowy styl życia

- żywienie seniorów

 

2. Warsztaty dietetyczno-kulinarne

- analiza i tworzenie prawidłowych jadłospisów

- przygotowywanie posiłków z produktów z paczki

- „skosztuj czegoś nowego” (np., awokado, bakłażan, itd)- warsztaty dla dzieci i dorosłych

- „gotujemy rodzinnie”, warsztaty dla mężczyzn

- gotowanie z produktów sezonowych

- robienie przetworów (element nie marnowania)

 

3. Warsztaty ekonomiczne

- warsztaty budżetu domowego „po co nam koperty?”

- ekonomia od kuchni, czyli oszczędzanie w domu

- analiza kredytów (chwilówek)

- jak wykorzystać „500 +”

- aspekty prawna, prawa konsumencie

- Przedsiębiorczość, przygotowanie do pracy

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji

ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu

ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna

ul. Wojska Polskiego 12 / 55 247 82 86

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino / 58 676 79 94

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie

ul. Główna 17 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo / 55 247 15 61

 

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach

ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy / 58 588 24 36

 

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”

501 378 474

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

ul.Słupska 21 76-220 Główczyce / 59 811 60 15

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Solskiego 1 82-200 Malbork / 55 267 02 58

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7

83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

 

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom”

ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 58 531 48 16

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

 

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym

ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo / 58 561 90 25

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach

ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

 

M-GOPS Gniew ul. Witosa 9

83-140 Gniew / 58 535 22 17

 

Stow. Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie 8 / 510 262 483

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo

ul. Dworcowa 3 / 58 687 85 38

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo

ul. Gdańska 12 / 58 562 17 66

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda

ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

GOPS Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego

77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

 

GOPS Tczew ul. Parkowa 7

Gniszewo / 58 530 51 32

 

GOPS Ryjewo

55 277 42 93

 

GOPS Stary Targ

ul. Świerczewskiego 20 / 55 277 62 81

 

Fundacja „Przystań”

Pogorzała Wieś 50A / 698 920 268

 

Agape Nowy Staw

ul. Mickiewicza 32 / 510 262 507

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Gdynia / 697 870 400

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Efekty:

 

W ramach PO PŻ 2016, który był realizowany sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowane do osób potrzebujących,  trafiły produkty takie jak:

- makaron jajeczny 5 kg

- ryż biały 5 kg

- herbatniki 2 kg

- mleko UHT 9 l

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2.4 kg

- groszek z marchewką 3,2 kg

- fasola biała 3,2 kg

- koncentrat pomidorowy 1.28 kg

- powidła śliwkowe 1.28 kg

- gulasz wieprzowy z warzywami 1.25kg

- filet z makreli w oleju 1.36

- szynka drobiowa 2.7 kg

- szynka wieprzowa 0,3kg

- pasztet wieprzowy 0,16 kg

- cukier biały 4 kg

- olej rzepakowy 4l

 

Współpracowaliśmy z 38 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

Pomoc żywnościowa trafiła do 21720 osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobą potrzebującym 1000,1677 ton żywności, 95935 paczek żywnościowych.

 

W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 113 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 2018 osób.

 

Rodzaje warsztatów:

- ekonomiczne 16 spotkań dla 333 uczestników

- żywieniowe 33 spotkania dla 572 uczestników

- kulinarne 33 spotkań dla 573 uczestników

- niemarnowanie żywności 31 dla 540 uczestników

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Do końca maja 2017 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie bęła dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na:

- działaniach informacyjnych

- wsparciu psychologicznym

- spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom

- spotkaniach integracyjnych

- wykładach dotyczących zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności

- warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym

- poradnictwie specjalistycznym m.in. pedagoga

- spotkaniach z doradcą zawodowym

- szkoleniach z pierwszej pomocy, umiejętności zachowań w sytuacjach zagrożeń

- wsparciu osób bezdomnych

- prowadzeniu ogrzewalni

- dostarczaniu artykułów higieny osobistej

- poradnictwie socjalnym i prewencyjnym

- zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województwo pomorskie) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych, dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym prawie 19 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące w formie warsztatów dietetycznych, kulinarnych, edukacji ekonomicznej, o których można przeczytać we wcześniejszych informacjach na naszej stronie.

 

 

Czas trwania programu:


Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ 2017,

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

 

 

Wniosek o przystąpienie:

 

Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musiała złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016 OPL oraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7).

 

 

Kwalifikowalność podopiecznych do Podprogramu 2016:

 

Osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) oraz pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – minimum kilka (tj. co najmniej 3) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

 

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).

 

Żywność wydawana jest do podopiecznych nieodpłatnie. Nie można w żaden sposób sugerować, że wydanie żywności jest zależne od wpłacenia składki członkowskiej na rzecz organizacji lub innych opłat.

 

Transport:

OPL organizuje we własnym zakresie

 

 

Nabór trenera/realizatora 2016:

 

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i planowanym uruchomieniem od września bieżącego roku cyklu warsztatów kulinarnych, dietetycznych, niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej dla podopiecznych naszych organizacji zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2016 poszukiwaliśmy trenerów, prowadzących warsztaty praktyczne w ww. zakresach.

 

1. Warsztaty żywieniowo-dietetyczne:

- żywienie w chorobach- choroby przewodu pokarmowego, cukrzyca, nadciśnienie, otyłość

- żywienie kobiet w ciąży i małych dzieci

- żywienie dzieci w wieku szkolnym

- zdrowy styl życia

- żywienie seniorów

 

2. Warsztaty dietetyczno-kulinarne

- analiza i tworzenie prawidłowych jadłospisów

- przygotowywanie posiłków z produktów z paczki

- „skosztuj czegoś nowego” (np., awokado, bakłażan, itd)- warsztaty dla dzieci i dorosłych

- „gotujemy rodzinnie”, warsztaty dla mężczyzn

- gotowanie z produktów sezonowych

- robienie przetworów (element nie marnowania)

 

3. Warsztaty ekonomiczne

- warsztaty budżetu domowego „po co nam koperty?”

- ekonomia od kuchni, czyli oszczędzanie w domu

- analiza kredytów (chwilówek)

- jak wykorzystać „500 +”

- aspekty prawna, prawa konsumencie

- Przedsiębiorczość, przygotowanie do pracy

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12 / 55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino / 58 676 79 94

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo / 55 247 15 61

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy / 58 588 24 36

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja” / 501 378 474

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach ul.Słupska 21 76-220 Główczyce / 59 811 60 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1 82-200 Malbork / 55 267 02 58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 58 531 48 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo / 58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

M-GOPS Gniew ul. Witosa 9 83-140 Gniew / 58 535 22 17

Stow. Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie 8 / 510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3 / 58 687 85 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo ul. Gdańska 12 / 58 562 17 66

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

GOPS Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

GOPS Tczew ul. Parkowa 7 Gniszewo / 58 530 51 32

GOPS Ryjewo / 55 277 42 93

GOPS Stary Targ ul. Świerczewskiego 20 / 55 277 62 81

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A / 698 920 268

Agape Nowy Staw ul. Mickiewicza 32 / 510 262 507

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Gdynia / 697 870 400

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2016

Zainspiruj się pomocą

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski