29 kwietnia 2024
“Najtaniej, to jest zostać w domu.” Na pytanie jaka jest najtańsza forma odpoczynku, pewnie odpowiedzielibyśmy podobnie. Czasami jest jednak tak, że chcemy “zmienić sufit”, gdzieś wyjechać, aby odciąć się od
23 kwietnia 2024
Posiadanie wiedzy to klucz do zmiany. Bank Żywności w Tczewie nie tylko dostarcza pomoc żywnościową dla tych, którzy jej potrzebują, ale także oferuje warsztaty edukacyjne, które mogą zmienić życie. Mamy
03 kwietnia 2024
POL Pomimo tego, że mamy już kwiecień i coraz bliżej nam do aury wiosennej, to jeszcze na chwilę chcielibyśmy wrócić wspomnieniem do zeszłorocznych warsztatów, które stały się owocem naszej refleksji

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

W trakcie współpracy darczyńcy oraz klienci przekazują nam wiele informacji, które bardzo często są informacjami tajnymi, poufnymi. Większość z nich chroniona jest przez odpowiednie zapisy w umowie o współpracy. W każdym innym przypadku obowiązuje poniższy regulamin, opisujący zasady ochrony danych osobowych w Banku Żywności w Tczewie.

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Maria Jankowska - prezes zarządu Banku Żwyności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie lok. 4, 83-113 Turze (zwany dalej "My", "Bank Żywności w Tczewie" lub "Firma"), będący także właścicielem strony internetowej www.tczew.bankizywnosci.pl.

 

Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych napisz do wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych: 

 

Maria Jankowska

E-mail: bztczew@wp.pl ;  biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

Adres pocztowy:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

Źródła pozyskanych danych

 

Wszystkie dane pozyskaliśmy od Ciebie, kiedy podawałeś je w formularzach kontaktowych, lub drogą mailową w momencie podpisywania umowy. Pozyskane dane są niezbędne w celu podjęcia współpracy z partnerami biznesowymi/wolontariuszami, a jeśli istnieje taka potrzeba, w celu jej rozliczania współpracy (wystawienie Faktury VAT).

 

 

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Dane Osobowe?

 

Aby nawiązać kontakt, przesłać ofertę lub podpisać umowę niezbędne jest pozyskanie danych (firmowych lub osobowych). Oprócz wykorzystania ich do kontaktu, przesyłania wiadomości i stworzenia dokumentów (umów itp.) są one także przetwarzane do celów podatkowych i rachunkowych.

 

 

Czy podawanie danych jest obowiązkowe?

 

W niektórych sytuacjach podanie danych osobowych jest niezbędne. Wspomniane przypadki to kontakt z nami, podpisanie umowy lub stworzenie dokumentów płatniczych (Faktura VAT). 

 

W przypadku kontaktu wymagamy podania danych:

- adres e-mail

- numer telefonu

 

W przypadku podpisywania umowy wymagamy podania danych:

- nazwa firmy/imię i nazwisko

- adres prowadzenia działalności/adres zamieszkania

- numer NIP/REGON/PESEL

- imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę (jeśli dotyczy)

- adres e-mail

- numer telefonu.

 

W przypadku, gdy będą wymagać od nas tego przepisy prawa (ze względów podatkowych lub rachunkowych), możemy poprosić o podanie także innych danych.

 

 

Twoje prawa wobec Banku Żywności w Tczewie w zakresie przetwarzania danych

 

Zapewniamy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wliczają się w to prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, ograniczonego profilowania, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w poniższych przypadkach:
- żądanie sprostowania danych, gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- żądanie usunięcia danych, gdy nie będą już niezbędne do spełnienia warunków umowy, zostaną przetworzone niezgodnie z prawem, lub zostały podane drogą elektroniczną przez osobę niepełnoletnią,
- żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe. 
 
W przypadku zauważenia, że dane są wykorzystywane w sposób niewłaściwy, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

 

Niektóre dane przesłane do naszej firmy są przetwarzane (np. poprzez profilowanie - partnerom/wolontariuszom współpracującym z nami w zakresie zbiórki żywności, przesyłamy dodatkowe informacje na temat innych form współpracy, ze względu na fakt uczestniczenia w zbiórce żywności). Masz prawo do sprzeciwiania się wobec przetwarzania Twoich danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie zawartych umów i zleceń, lecz sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 

 

Komu udostępniamy dane?

 

Twoje dane nie są nigdzie udostępniane w celach marketingowych. Wykorzystywane są jedynie w celach rachunkowych i podatkowych, oraz w celu kontaktu Banku Żywności w Tczewie z Tobą lub Twoją firmą. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną dane korespondencyjne mogą zostać przekazane do firmy transportowej (Poczta Polska lub Firmy Kurierskie). Z uwagi na możliwość bezpośredniej wpłaty pieniężnej za pośrednictwem strony www.tczew.bankizywnosci.pl, występować będzie potrzeba przekazania danych do firm trzecich (np. pośredniczących w transakcjach finansowych).

 

 

Jak długo przechowujemy dane?

 

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z podjętą współpracą

- wykonywania obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

 

Podstawowe dane kontaktowe (telefon, e-mail) przechowujemy do momentu zgłoszenia prośby o usunięcie danych. Dane kontaktowe przechowywane są głównie w celach komunikacyjnych - aby za każdym razem nie musieli Państwo na nowo się przedstawiać.

 

 

Czy dane są przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Nie przekazujemy żadnych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

Profilowanie Danych

 

Niektóre dane przekazane do nas w formularzach mogą zostać wykorzystane w procesie profilowania, lecz jest to profilowanie ręczne (nie przeprowadzane w sposób automatyczny). Oznacza to, że jeśli prześlesz do nas zapytanie o współpracę np. przy zbiórce żywności, zostaniesz przypisany do grupy firm/osób zainteresowanych tą konkretną współpracą. Dane przekazywane do Banku Żywności w Tczewie nigdy nie są profilowane w sposób automatyczny - np. poprzez zapisywanie historii odwiedzanych stron.

Polityka prywatności

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski