Liczba osób objętych pomocą: 12 521 osób

Typy podejmowanych działań: informujące, wspierające , edukacyjne, aktywizujące, integracyjne, wzmacniające kompetencje i samodzielność

Ilość przekazanych paczek żywnościowych: 22 867 szt

Ilość przekazanej żywności: 166,984 ton

Liczba organizacji współpracujących: 16

Banki Żywności w Tczewie: Turze, Rukosin 4

KRS 0000164712

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

bztczew@wp.pl

 

PO PŻ

Zainspiruj się pomocą

(58) 588 70 06

Zadzwoń do nas!

Pon. - Pt. 7:00 - 15:00

31 marca 2020
Pandemia koronawirusa sprawiła, że jeszcze więcej osób niż
30 marca 2020
Świąteczne zbiórki żywności zawsze stanowiły realne wsparcie dla

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualnościMasz do nas pytania?

Skontaktuj się

Imię i nazwisko
Nr telefonu
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana - dziękujemy! Odpowiemy najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

PODPROGRAM 2014

PODPROGRAM 2015

PODPROGRAM 2017

PODPROGRAM 2016

PODPROGRAM 2018

2014

2015

2016

2017

Cel Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

 

Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

 

Do końca maja 2017 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu:

makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na działaniach informacyjnych, wsparciu psychologicznym, spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom, spotkaniach integracyjnych, wykładach dotyczących zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności, warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym, poradnictwie specjalistycznym, pedagoga, spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniach z pierwszej pomocy, umiejętności zachowań w sytuacjach zagrożeń, wsparciu osób bezdomnych, prowadzeniu ogrzewalni, dostarczaniu artykułów higieny osobistej, poradnictwie socjalnym i prewencyjnym, zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia itp.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województw pomorskiego) mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej mogła być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2016 był kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym prawie 19 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące w formie warsztatów dietetycznych, kulinarnych, edukacji ekonomicznej, o których można przeczytać we wcześniejszych informacjach na naszej stronie.

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiła do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane były prowadzić działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu w szczególności:

 

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych

 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone były również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 

 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności

 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

 

Osoby kierowane były do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogły być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązane były:

 

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań

 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej

 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach)

 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym

 

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

 

 

Do końca lutego 2016 roku w organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankiem Żywności w Tczewie, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu:

makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Tczewie, realizowały cykliczne działania polegające m.in. na działaniach informacyjnych, wsparciu psychologicznym, spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom, działaniach aktywizujących, spotkaniach integracyjnych, warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym, poradnictwie specjalistycznym, pedagoga, psychologa, spotkaniach z doradcą zawodowym, organizacja grup wsparcia, wsparciu osób bezdomnych, dostarczaniu artykułów higieny osobistej, poradnictwie socjalnym i prewencyjnym, zajęciach dot. higieny osobistej i higieny żywienia itp.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu na obszarze działania Banku Żywności w Tczewie (województw pomorskiego ) będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Bank Żywności w Tczewie objął wsparciem żywnościowym ponad 12 000 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w zakresie:

 

 • poradnictwa specjalistycznego
 • spotkań z pedagogiem oraz psychologiem
 • spotkań z doradcą zawodowym
 • organizacji grup wsparcia
 • poradnictwa socjalnego
 • zajęć aktywizujących

 

 

W miesiącu wrześniu w ramach środków towarzyszących PO PŻ podprogram 2015 zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 warsztatów ekonomicznych.

 

Celem prowadzenia warsztatów było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym zapoznanie się z sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na poziomie własnego gospodarstwa domowego, pozwalającym na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

 

Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się:

 

 • jakie jest znaczenie pieniądza

 • czym jest budżet domowy

 • omówiono takie pojęcia jak kredyt, karty kredytowe, używki, oszczędzanie, utrzymanie zwierząt, zakupy, rachunek za media

 • umiejętność robienia zakupów w markecie

 

W związku ogłoszeniem o naborze trenerów do prowadzenia dodatkowych warsztatów z zarządzania budżetem domowym - najkorzystniejszą ofertę w zakresie edukacji ekonomicznej przedstawił Pan Dariusz Kuśnierz ze Starogardu Gdańskiego.

 

Wybrany oferent wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie warsztatu, na który złożył ofertę. Dodatkowo oferent wykazał się doświadczeniem w zakresie realizacji oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działań na rzecz włączenia społecznego).

 

Nawiązane współprace:

NAZWA I ADRES OPL

NR TELEFONU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach, ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce

58 678 92 10

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Morzeszczynie

58 562 36 84

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 24

55 278 02 20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stare Pole, ul.Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

55 271 30 36

Zmiana wytycznych IZ (POPŻ - Podprogram 2016)

 

Z Nowym Rokiem 2017 zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

” Pomocą żywnościową PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

 

Dodano również nowe produkty , które mają być wydawane w ramach Programu, a są to:ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

 

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017 a tekst jednolity wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS –

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

NAZWA I ADRES OPL

NR TELEFONU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja

55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzierzgoń 54/1 82-450 Stary Dzierzgoń

55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12

55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino

58 676 79 94

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17 83-210 Zblewo

58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo

55 247 15 61

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy

58 588 24 36

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”

501 378 474

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach ul.Słupska 21 76-220 Główczyce

59 811 60 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice

58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1 82-200 Malbork

55 267 02 58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7 83-262 Czarna Woda

58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew

58 531 48 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo

58 588 52 29

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska

58 588 92 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo

58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki

55 261 67 91

M-GOPS Gniew ul. Witosa 9 83-140 Gniew

58 535 22 17

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie 82-420 Borowy Młyn

510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie 22

55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa

58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb

58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3

58 687 85 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo ul. Gdańska 12

58 562 17 66

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25

58 678 58 65

GOPS Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 77- 133 Tuchomie

59 821 50 53

GOPS Tczew ul. Parkowa 7 Gniszewo

58 530 51 32

GOPS Ryjewo

55 277 42 93

GOPS Stary Targ ul. Świerczewskiego 20

55 277 62 81

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A

698 920 268

Agape Nowy Staw ul. Mickiewicza 32

510 262 507

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Gdynia

697 870 400

NAZWA I ADRES OPL

NR TELEFONU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36 82-520 Gardeja

55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzieżgoń 54/1 82-450 Stary Dzieżgoń

55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna

55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino

58 676 79 94

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17 83-210 Zblewo

58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11 82-112 Ostaszewo

55 247 15 61

Gminny Ośrodek Pomocy w Skarszewach ul. Szkolna 9 83-250 Skarszewy

58 588 24 36

Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”ul. Kamienna 17/21, Kwidzyn

501 378 474

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach ul.Słupska 21 76-220 Główczyce

59 811 60 15

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PPERSPEKTYWA” , Kończewice 4, 82-213 Miłoradz

55 270 97 41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34 83-340 Sierakowice

58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1 82-200 Malbork

55 267 02 58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7 83-262 Czarna Woda

58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew

58 531 48 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo

58 588 52 29

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska

58 588 92 01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo

58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki

55 261 67 91

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 83-140 Gniew

58 535 22 17

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych „Agape” Schronisko w Szawałdzie 82-200 Malbork, Szawałd 16

510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” z siedzibą w Borowym Młynie 22

55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul Ogrodowa 1 83-430 Stara Kiszewa

58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A 83-022 Suchy Dąb

58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-420 Liniewo ul. Dworcowa 3

58 687 85 38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 83-212 Bobowo ul. Gdańska 12

58 562 17 66

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25

58 678 58 65

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Nawiązane współprace:

Działania prowadzono w miesiącach grudniu 2014r. oraz styczniu 2015r i obejmowały:

 

 • zajęcia aktywizujące i inicjatywy na rzecz osób wykluczonych społecznie, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

 • tworzenie warsztatów Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych uczestników

 • działania informacyjne w zakresie możliwości otrzymania wsparcia żywnościowego wraz podaniem kryteriów przyznawania pomocy, zasad kwalifikacji, podziału, miejsc dystrybucji, źródeł pozyskiwania żywności i finansowania programu

 • informacje o możliwościach otrzymania innego wsparcia np. finansowego lub rzeczowego, zajęcia motywacyjne do podjęcia aktywności społecznej

 • informowanie odbiorców o pomocy z jakiej mogą skorzystać w ramach EFS, oraz o miejscach i instytucjach, które aktualnie prowadzą działania aktywizujące kompetencje zawodowo- społeczne

NAZWA I ADRES OPL

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Borzechowa - 83-224 Borzechowo, ul. Szkolna 3A

Stowarzyszenie Przyjaciół  Niepełnosprawnych "DAR" Jantarze - 82-103 Stegna, ul. Gdańska 38 Jantar

Stowarzyszenie  Miłośnicy Ziemi Gardejskiej "Gardanum" - 82-520 Gardeja, ul. Sportowa 7

Ośrodek Pomocy Społecznej Główczyce - 76-220 Główczyce, ul. Słupska 21

Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Kiszewa - 83-430 Stara Kiszewa, Ogrodowa 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie - 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza  7

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie - 83-140 Gniew, ul. Witosa 9

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Laskowicach Wielkich - 82-200 Malbork, ul. Laskowice Wielkie 20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach - 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie - 84-240 Reda, Derdowskiego 25

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Dzierzgoń - 82-450 Stary Dzierzgoń, ul. Stary Dzierzgoń 54/1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mikołajki Pomorskie - 82-433 Mikołajki Pomorskie, Dzierzgońska 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach - 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie - 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gniewinie - 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 40/1

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - 77-133 Tuchomie

Nawiązane współprace:

Nawiązane współprace:

Efekty:

Efekty:

31 umów podpisanych z OPL dystrybuujących żywność wśród osób potrzebujących (województwa pomorskiego).

1250,51 ton rozdysponowanych produktów

18 988 osób wspartych żywnością w ramach programu

123 132 wydanych paczek żywnościowych

61 warsztatów (kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne)

1 114 osób uczestniczących w warsztatach

PODPROGRAMY

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zadzwoń!

(numery telefonów dostępne w wersji poziomej - przekręć telefon o 90°)

(numery telefonów dostępne w wersji poziomej - przekręć telefon o 90°)

(numery telefonów dostępne w wersji poziomej - przekręć telefon o 90°)

BANK ŻYWNOŚCI

INFORMACJE

O NAS

JAK POMÓC

© 2019 Banki Żywności  |  Wszystkie prawa zastrzeżone.  |  Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

REALIZACJA PROJEKTU

JESZCZE RAZ?

WRÓĆ NA START

INSTAGRAM

FACEBOOK

LINKEDIN

© 2019 Banki Żywności  |  Wszystkie prawa zastrzeżone.  |  Kopiowanie zabronione.

© 2019 Banki Żywności

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie zabronione.